DPS Buštěhrad

pohodový a aktivní podzim života

Menu


Domov s pečovatelskou službou Buštěhrad

Městský úřad Buštěhrad vybudoval v roce 1998 Domov s pečovatelskou službou v Revoluční ulici čp. 323. Jedná se o 17 nájemních bytů, jejímž obyvatelům je poskytována terénní a ambulantní pečovatelská služba. Tato služba je poskytována i ostatním obyvatelům Buštěhradu a občanům okolních obcí.

Pečovatelská služba je poskytována osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

DPS Buštěhrad usiluje o co nejmenší izolaci svých klientů, o co největší zapojení do běžných životních aktivit a o snížení důsledků jejich omezení. O spokojenost klientů se stará ředitel a tři kvalifikované pečovatelky, které si svoji kvalifikaci průběžně zvyšují.

O klienty je postaráno 7 dnů v týdnu a 8 - 12 hod. denně.

Aktuální informace

POSLALI JSME ČTVERCE DO AFRIKY

Rádi bychom Vás informovali, jak pokračuje akce " Pleteme čtverce pro Afriku".

Tuto akci jsme ukončili odevzdáním 389 čtverců, které poputují dětem do Afriky. Čtverce, které lidé pletou a háčkují na celém světě, jsou v Jižní Africe sešity do dek pro děti, o které se nemá kdo starat. Čtverce jsou dobrovolníky sešívány až na místě.Dobrovolníci kombinují v každé dece čtverce poslané z různých konců světa. Krásné na tom všem je, že i Buštěhrad zahřeje několik dětí, protože 389 čtverců mě nepřijde zrovna jako nízké číslo.Všem, kteří se s námi do tohoto projektu láskyplně zapojili ať už tím, že pletli, háčkovali, ale i těm, kteří nám věnovali materiál, aby bylo z čeho čtverce plést, děkujeme.

Těšíme se na  spolupráci u dalšího projektu.

Simona Horníčková a celý kolektiv DPS Buštěhrad

/22.10.2015/

Trénování paměti

Chcete udržet Váš mozek v kondici?

Milí příznivci, jste srdečně zváni.

Trénujeme paměť, pozornost, soustředění i slovní zásobu.Pracujeme s fantazií. Trénování paměti slouží k procvičování krátkodobé i dlouhodobé paměti.

Kde?  DPS Buštěhrad - společenská místnost

Kdy?  každý pátek

Čas?  9:30 hodin

Všichni klienti DPS se na Vás těší, přijďte si s námi procvičit mozek, popovídat, popít kávu, čaj.

" Paměť je naším jediným bohatstvím. Teprve přijdeme-li o ni, stanou se z nás skuteční žebráci."

                        ( J.E.ESQUIROL)

 Těší se na Vás kolektiv DPS Buštěhrad  a všichni naši klienti.

/31.10.2014/